Chân váy Hàn Quốc SK281111

Mã sản phẩm:

Giá 3.760.000₫

소 재 : 폴리에스텔20%, 코튼80%

색 상 : 크림, 딥그린

사이즈 : 55⑥, 66⑧, 77⑩ (⑥, ⑧, ⑩ 미국식표기법)

 

 

사이즈

허리둘레

힙둘레

전체길이

 
6(55) 69 88 80    
8(66) 73 92 81    
10(77) 77 96 82