Chân váy Hàn Quốc SK311038

Mã sản phẩm:

Giá 3.330.000₫

소 재 : (솔리드)폴리에스텔95%, 폴리우레탄5%

             (체크)폴리에스텔53%, 레이온43%, 폴리우레탄4%

색 상 : 블랙, 머스터드, 베이지체크, 소라체크

사이즈 : 55⑥, 66⑧, 77⑩ (⑥, ⑧, ⑩ 미국식표기법)

 

 

사이즈

허리둘레

힙둘레

전체길이

 
6(55) 66 90 72    
8(66) 70 94 73    
10(77) 74 98 74