Chân váy Hàn Quốc SK281149

Mã sản phẩm:

Giá 3.760.000₫

소 재 : 울90%, 나일론10%

색 상 : 블랙, 다홍

사이즈 : 55⑥, 66⑧ (⑥, ⑧ 미국식표기법)

 

 

사이즈

허리둘레

힙둘레

전체길이

 
6(55) 70 88 68    
8(66) 74 92 69