Chân váy Hàn Quốc SK131133

Mã sản phẩm:

Giá 3.800.000₫

소 재 : 폴리에스텔70%, 앙고라20%, 나일론10%

색 상 : 라이트베이지, 블랙, 챠콜

사이즈 : 55⑥, 66⑧, 77⑩ (⑥, ⑧, ⑩ 미국식표기법)

 

 

사이즈

허리둘레

힙둘레

전체길이

 
6(55) 64 90 69    
8(66) 68 94 70    
10(77) 72 98 71