Chân váy Hàn Quốc SK131131

Mã sản phẩm:

Giá 3.630.000₫

소 재 : 폴리에스텔60%, 레이온19%, 울18%, 폴리우레탄3%

            (배색-울50%, 아크릴15%, 폴리에스텔20%, 나일론15%)

색 상 : 블랙, 베이지

사이즈 : FREE(55~66)

 

사이즈

허리둘레

힙둘레 전체길이  
FREE 66, 70 free 71