Chân váy Hàn Quốc SK091137

Mã sản phẩm:

Giá 3.110.000₫

소 재 : 폴리에스텔62%, 레이온33%, 폴리우레탄5%

색 상 : 와인, 블랙, 챠콜

사이즈 : 55⑥, 66⑧, 77⑩ (⑥, ⑧, ⑩ 미국식표기법)

 

 

사이즈

허리둘레

힙둘레

전체길이

 
6(55) 66 90 67.5    
8(66) 70 94 68.5    
10(77) 74 98 69.5